Web4U.cz - webhosting a serverhosting
logo
     

Kominictví

      

Ze zdravotních důvodů provádím už jen kontroly komínů, kdy si majitel čistí spalinovou cestu svépomocí, kontroly komínů na zemní plyn a kontroly komínů novostaveb.

Postupuji dle prováděcí vyhlášky č. 34 / 2016 a zákona č. 320 / 2015 Sb.


Provádím kontroly - revize kotlů na tuhá paliva OPOP a kotlů vlastní výroby, dle zákona 201/2012 Sb.K revizi - kontrole je potřeba zabezpečit přístup do prostor bezprostředně souvisejících s kouřovou cestou - místnosti kudy komín prochází, kde jsou umístěna komínová dvířka, spotřebiče, přístup na půdu, střechu.Nezapomínejte, že

čistit spalinovou cestu je potřeba u běžných spotřebičů na TP do 50kw při celoročním provozu min. 3x ročně a při sezónním provozu min. 2x ročně. U ZP do 50 Kw stačí 1x za rok. Čistit spalinovou cestu můžete svépomocí (vyjma spal. cesty spotřebičů na ZP) , ale periodická prohlídka kominíkem minimálně jednou za 12 měsíců.Objednejte si kontrolu spalinových cest včas. Pamatujte, že jde především o Vaší bezpečnost a bezpečnost Vašich blízkých.


•••© 2013 WebMaster L. Stryja ••••• 777 333 500 ••••• Kominíček ••••• www.kominicek.com •••